Instruktioner för provtagare​

För instruktionsfilmer för Strängprovtagare, öppetfält, krondropp och markvattensprovtagning, kontakta Gunilla Pihl Karlsson, gunilla.pihl.karlsson@ivl.se