Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Välkommen till Krondroppsnätets webbplats!

 

Här kan Du läsa om Krondroppsnätet, hämta data och kartor över deposition, markvattenkemi och lufthalter i Sverige.

Krondroppsnätet samordnas på IVL Göteborg. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter.

Projektnyheter

Krondroppsnätet under 2020/21. Samordnade mätningar av luftföroreningar i ca 60 provytor i skog och på öppet fält.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL