Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Välkommen till Krondroppsnätets webbplats!

Här kan Du läsa om Krondroppsnätet, hämta data och kartor över deposition, markvattenkemi och lufthalter i Sverige. Du kan även titta på resultaten från modellberäkningar som kopplar till miljömålen Bara Naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft.

Krondroppsnätet samordnas på IVL Göteborg. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter.

Projektnyheter

Krondroppsnätet under 2017/18. Samordnade mätningar av luftföroreningar i 59 provytor i skog och på öppet fält.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL