Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Torrdeposition


Torrdepositionen motsvarar (i teorin) skillnaden mellan krondroppet och våtdepositionen. Detta förutsätter dock att det inte sker någon utväxling av ämnen med trädkronorna och gäller därför för ämnen som anses biologiskt inerta, såsom Na+. För biologiskt aktiva ämnen, som kväve och olika baskatjoner som interncirkulerar med trädkronorna, går det inte att uppskatta torrdepositionen från differensen mellan krondropp- och öppet fältmätningen.

Sedan 2012 uppskattas därför torrdepositionen av olika ämnen med hjälp av strängprovtagare på 10 platser inom Krondroppsnätet. Strängprovtagarne är gjorda av teflon, en biologiskt inert surrogatyta.

Torrdepositionen beräknas som kvoten av depositionen av ämnet till strängprovtagaren, dividerat med motsvarande värde för Na+ och multiplicerat med den uppmätta torrdepositionen för Na+ vid provplatsen där man antar att Na+ är en biologiskt inert markör.

Läs mer om torrdeposition och strängprovtagare i rapporten: Totaldeposition av kväve till skogPDF (pdf, 755.3 kB).

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL