Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätets rapporter sedan 1989

År

Titel

Nummer

2019

Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C445

2019

Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C392

2018

Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve till barrskog inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C286

2017

Påverkan på atmosfäriskt nedfall och luftkvaliten i Sverige av SO2-emissioner från vulkanutbrottet på Island, 2014-2015länk till annan webbplats


2016

Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C199

2016

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2014/15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C197

2015

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2013/14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C117

2015

Kritisk belastning för försurning och övergödning i Norrbottens länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C126

2015

Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C127

2012

Kvävedepositionen till Sverige. Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2030

2011

Totaldeposition av kväve till skoglänk till annan webbplats


2011

Kväveutlakning från skogsmark – hur mycket kan det bidra till bruttobelastningen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1961

2011

Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet som underlag för nationell och regional miljömålsuppföljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1973

2010

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2007. Årsrapport 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1816

2010

Krondroppsnätet. - Tidsutveckling för lufthalter, nedfall och markvattenkemi i relation till förändringar av Europas emissionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1896

2010

Effekter av stormen Gudrun på kväveutlakning från skogsmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1926

2010

Förbättrad modellering och mätning av belastningen från luftföroreningar - samverkan mellan Krondroppsnätet och MATCH-modellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1951

2010

Krondroppsnätet. Nedfall och effekter av luftföroreningar - för regional övervakning. Förslag till Program 2011-2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1766

2009

Effekter av skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt - Uppskalning baserat på experimentella data och modellberäkningar som grund för kartläggning av behov av askåterföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1798

2009

Depositionsmätningar på hög höjd i Jämtlands län 2007. Länsstyrelsen i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1819

2009

Utveckling av Krondroppsnätet utifrån regionala och nationella behovlänk till annan webbplats


2008

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2006. Årsrapport 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1756

2007

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1695

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2003. Årsrapport 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1581

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1634

2004

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2002. Årsrapport 2002länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1528

2004

Kritisk belastning och baskatjonbalanser för skogsmark i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1577

2004

Krondroppsnätet - Tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1599

2003

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken 1986-2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1480

2003

Markvattenkemi - variation inom skogliga observationsytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1520

2003

Jämförelse mellan uppmätt och modellberäknad deposition av svavel och kväve i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1530

2002

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under året 1999/2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1443

2000

Regional övervakning av nedfall och effekter av luftföroreningar - Sammanfattande slutrapport från ett samarbetsprojekt mellan IVL, länen och Naturvårdsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1369

2000

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under 1998 och 1999.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1370

2000

Nedfall av luftföroreningar i fjällområden i Jämtlands län 1995 till 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1374

1998

Deposition av luftföroreningar på hög höjd i de svenska fjällen

A1185

1997

Satellitbaserad kartläggning av kronutglesning i Bohuslän, Analys av sambandet mellan kronutglesning och markvariabler

B1228

1994

Halter och belastning av reducerade kväveföreningar (NH3 och NH4) runt Ryssberget i Blekinge och Kristianstads län

B1118

1993

Deposition och effekter av luftföroreningar i södra och mellersta Sverige

B1079

1993

Svenska mätnät för luft och nederbörd. Statusbeskrivning.

B1099


IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL