Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätets rapporter sedan 1989

År

Titel

Nummer

2019

Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C392

2018

Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve till barrskog inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C286

2017

Påverkan på atmosfäriskt nedfall och luftkvaliten i Sverige av SO2-emissioner från vulkanutbrottet på Island, 2014-2015länk till annan webbplats


2016

Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C199

2016

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2014/15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C197

2015

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2013/14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C117

2015

Kritisk belastning för försurning och övergödning i Norrbottens länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C126

2015

Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C127

2013

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2095

2012

Kvävedepositionen till Sverige. Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2030

2011

Totaldeposition av kväve till skoglänk till annan webbplats


2011

Kväveutlakning från skogsmark – hur mycket kan det bidra till bruttobelastningen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1961

2011

Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet som underlag för nationell och regional miljömålsuppföljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1973

2010

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2007. Årsrapport 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1816

2010

Krondroppsnätet. - Tidsutveckling för lufthalter, nedfall och markvattenkemi i relation till förändringar av Europas emissionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1896

2010

Effekter av stormen Gudrun på kväveutlakning från skogsmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1926

2010

Förbättrad modellering och mätning av belastningen från luftföroreningar - samverkan mellan Krondroppsnätet och MATCH-modellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1951

2010

Krondroppsnätet. Nedfall och effekter av luftföroreningar - för regional övervakning. Förslag till Program 2011-2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1766

2009

Effekter av skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt - Uppskalning baserat på experimentella data och modellberäkningar som grund för kartläggning av behov av askåterföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1798

2009

Depositionsmätningar på hög höjd i Jämtlands län 2007. Länsstyrelsen i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1819

2009

Utveckling av Krondroppsnätet utifrån regionala och nationella behovlänk till annan webbplats


2008

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2006. Årsrapport 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1756

2007

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1695

2006

Luftföroreningar i skogliga provytor - Resultat till och med september 2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1682

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2003. Årsrapport 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1581

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1634

2004

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2002. Årsrapport 2002länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1528

2004

Kritisk belastning och baskatjonbalanser för skogsmark i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1577

2004

Krondroppsnätet - Tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1599

2003

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken 1986-2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1480

2003

Markvattenkemi - variation inom skogliga observationsytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1520

2003

Luftföroreningar i skogliga provytor - Resultat till och med september 2002länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1521

2003

Jämförelse mellan uppmätt och modellberäknad deposition av svavel och kväve i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1530

2002

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under året 1999/2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1443

2000

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1363

2000

Regional övervakning av nedfall och effekter av luftföroreningar - Sammanfattande slutrapport från ett samarbetsprojekt mellan IVL, länen och Naturvårdsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1369

2000

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under 1998 och 1999.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1370

2000

Nedfall av luftföroreningar i fjällområden i Jämtlands län 1995 till 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1374

1998

Deposition av luftföroreningar på hög höjd i de svenska fjällen

A1185

1997

Satellitbaserad kartläggning av kronutglesning i Bohuslän, Analys av sambandet mellan kronutglesning och markvariabler

B1228

1997

Luftföroreningar i södra Sverige 1985-1995

B1257

1997

Luftföroreningar i norra Sverige

B1264

1997

Luftföroreningar i mellersta Sverige

B1265

1994

Halter och belastning av reducerade kväveföreningar (NH3 och NH4) runt Ryssberget i Blekinge och Kristianstads län

B1118

1993

Deposition och effekter av luftföroreningar i södra och mellersta Sverige

B1079

1993

Svenska mätnät för luft och nederbörd. Statusbeskrivning.

B1099

1993

Luftföroreningar i södra Sverige - nedfall och effekter 1992

B1108

1989

Övervakning av luftföroreningar i sydlänen

B912

 

År

Titel

Nummer

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C316

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C308

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C315

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C319

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C309

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C311

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C313

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C307

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C322

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C320

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C306

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C314

2018

Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C321

2017

Krondroppsnätet i södra Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C236

2017

Krondroppsnätet i mellersta Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C239

2017

Krondroppsnätet i norra Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C240

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C161

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C154

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C155

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C156

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C157

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C158

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C159

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C160

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C162

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C163

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C164

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C165

2016

Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C166

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C103

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C104

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C105

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C106

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C107

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C108

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C109

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands länlänk till annan webbplats

C110

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C111

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C112

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C113

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C114

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2167

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2168

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2169

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2170

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2171

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2172

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2173

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2174

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2175

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2176

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2177

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2178

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2179

2013

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2095

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2033

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2034

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2035

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2036

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2038

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2039

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2040

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2041

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2042

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2043

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2044

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2045

2012

Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B2046

2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1980

2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Svealand — mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1981

2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Norrland — mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1982

2010

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1901

2010

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1902

2010

Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1903

2010

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1904

2010

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1905

2010

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1906

2010

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1907

2010

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1908

2010

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1909

2010

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1910

2010

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1911

2010

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1912

2010

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1913

2010

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige och Dalarna - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1914

2009

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1837

2009

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1838

2009

Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1839

2009

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats

B1840

2009

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1841

2009

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1842

2009

Övervakning av luftföroreningar i Dalarnas län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1843

2009

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1844

2009

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1845

2009

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1846

2009

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1847

2009

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1848

2009

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1849

2009

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1850

2009

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1851

2008

Övervakning av luftföroreningar i Skåne - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1775

2008

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1776

2008

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1777

2008

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1778

2008

Övervakning av luftföroreningar i Halland - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1779

2008

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1780

2008

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1781

2008

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län- mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1782

2008

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1783

2008

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1784

2008

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1785

2008

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1786

2008

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1787

2008

Övervakning av luftföroreningar i Dalarnas och Gävleborgs län - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1788

2008

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1789

2007

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1723

2007

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1724

2007

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1725

2007

Övervakning av luftföroreningar i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1726

2007

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1727

2007

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1728

2007

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1729

2007

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1730

2007

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1731

2007

Övervakning av luftföroreningar i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1732

2007

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1733

2007

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1734

2007

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1735

2007

Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1736

2007

Övervakning av luftföroreningar i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1742

2006

Luftföroreningar i skogliga provytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1682

2005

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1611

2005

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1612

2005

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1613

2005

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1614

2005

Övervakning av luftföroreningar i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1618

2005

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1621

2005

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1622

2005

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1623

2005

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1624

2005

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1625

2005

Övervakning av luftföroreningar i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1626

2005

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1627

2005

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1628

2005

Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1629

2005

Övervakning av luftföroreningar i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1631

2004

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1558

2004

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1559

2004

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1560

2004

Övervakning av luftföroreningar i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1561

2004

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1562

2004

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1563

2004

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1564

2004

Övervakning av luftföroreningar i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1565

2004

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1566

2004

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1567

2004

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1568

2004

Övervakning av luftföroreningar i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1569

2004

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1570

2004

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1571

2004

Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1572

2004

Krondroppsnätet - Tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1599

2003

Övervakning av luftföroreningar i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1444

2003

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1445

2003

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar länlänk till annan webbplats

B1446

2003

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1447

2003

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1448

2003

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1457

2003

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1458

2003

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1459

2003

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1460

2003

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1461

2003

Övervakning av luftföroreningar i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1467

2003

Övervakning av luftföroreningar i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1468

2003

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1469

2003

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1470

2003

Luftföroreningar i skogliga provytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1521

2001

Övervakning av luftföroreningar i Skåne Försurande ämnen och tungmetallerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1404

2001

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1405

2001

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1406

2001

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1407

2001

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1408

2001

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1409

2001

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1410

2001

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1411

2001

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1412

2001

Övervakning av luftföroreningar i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1413

2001

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1414

2001

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1415

2001

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1416

2000

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1358

2000

Övervakning av luftföroreningar i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1359

2000

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1360

2000

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1361

2000

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1363

2000

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1364

2000

För Värmlands läns Luftvårdsförbund Övervakning av luftföroreningar i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1365

2000

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1366

2000

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1367

2000

För Örebro läns Luftvårdsförbund Övervakning av luftföroreningar i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1368

2000

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1376

2000

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1377

2000

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B1378

1998

Luftföroreningar i mellersta Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1993 - september 1994

B1186

1998

Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1995 - september 1996

B1274

1997

"Luftföroreningar i mellersta Sverige; Nedfall, halter och effekter oktober 1994-september 1995"

B1236

1997

"Luftföroreningar i norra Sverige; Nedfall, halter och effekter oktober 1994-september 1995"

B1238

1997

Luftföroreningar i södra Sverige 1985-1995

B1257

1997

Luftföroreningar i norra Sverige

B1264

1997

Luftföroreningar i mellersta Sverige

B1265

1995

Luftföroreningar i norra Sverige. Nedfall, halter och effekter. okt 1993 - september 1994

B1185

1995

Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1993 - september 1994

B1192

1994

Luftföroreningar i norra Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992 till september 1993.

B1133

1994

Luftförorenignar i mellersta Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992-september 1993.

B1139

1994

Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992-september 1993

B1150

1993

Deposition och effekter av luftföroreningar i södra och mellersta Sverige

B1079

1993

Luftföroreningar i södra Sverige - nedfall och effekter 1992

B1108

1990

För Blekinge Luftvårdsförbund. Luftövervakning i Blekinge län. Årsrapport oktober 1985 till september 1986.

B855

1989

Övervakning av luftföroreningar i sydlänen

B912

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL