Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Ny rapport i samverkan med SMHI

Inom studien har ett antal förslag till utvecklingsprojekt tagits fram som kan bidra till att förbättra både mätningar och modellering av nedfallet av luftföroreningar över Sverige.
Rapporten "Förbättrad modellering och mätning av belastningen från luftföroreningar - samverkan mellan Krondroppsnätet och MATCH-modellen Pdf, 411.9 kB, öppnas i nytt fönster." har utvärderat och gett förslag till förbättrade möjligheter att kombinera information från Krondroppsnätet och MATCH-Sverige-systemet. Genom att koppla samman information som finns tillgänglig inom miljöövervakningen, det vill säga genom att kombinera mätningar och modellering, så skapas förutsättningar för att uppnå en förbättrad nationell miljöövervakning.
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL