Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nya korrigerade tabeller för depositionen över öppet fält och krondropp

Tabellerna för deposition över öppet fält och krondropp (summerat över kalenderår och hydrologiskt år) har uppdaterats. Tidigare redovisades även summan av ofullständiga år (dvs även år som innehöll mindre än 12 månader), vilket kan inträffa under det första mätåret. Detta resulterade i ett underskattat depositionsvärde som inte är representativt för året. Nu har dessa "ofullständiga" startår tagits bort, och alla data som redovisas återspeglar data för samtliga 12 månader under respektive år.

Följande tabeller har uppdaterats:
- Deposition på öppet fält
- Deposition i skog (krondropp)

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL