Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nytt programförslag för Krondroppsnätet för perioden 2011-2014

Under hösten har vi arbetat fram ett nytt programförslag för Krondroppsnätet Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. för perioden 2011-2014, Program 2011.

Inför starten av Program 2007 gjordes en mycket grundlig genomgång och optimering av Krondroppsnätet. Därför har vi inte föreslagit några omfattande förändringar i det nya programförslaget, jämfört med det program som körs idag.

De största förändringarna gäller att vi har föreslagit att organiskt kväve analyseras vid samtliga provtagningar av krondropp och markvatten. Detta förbättrar möjligheterna att beräkna den totala omsättningen av kväve i skogsekosystemen. Vidare har vi föreslagit utökade mätningar vid en öppetfält yta, samt mätningar av lufthalter vid två lokaler.

Under den nya programperioden har vi som målsättning att gamla provtagare för nederbörd över öppet fält ska bytas ut till nya. En bättre koppling mellan nedfall av luftföroreningar, inverkan på markvattenkemi och ett förändrat klimat ska möjliggöras genom att Krondroppsnätets databas kompletteras med månadsvis meteorologisk information, såsom temperatur, luftfuktighet, vindriktning och vindhastighet m.m. Ozonmätningarna inom de län som deltar i "Ozonmätnätet i södra Sverige" föreslås utgå.
 
Vi ser fram emot en givande diskussion med er deltagare i Krondroppsnätet inför en uppstart av en ny programperiod 2011-2014.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL