Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nytt förslag på program för Krondroppsnätet för perioden 2011-2014

Nu finns ett nytt programförslag för Krondroppsnätet för perioden 2011-2014, Program 2011 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.. Det tidigare programförslaget som togs fram i höstas har modifierats baserat på de synpunkter som inkom från luftvårdsförbund och län.

Det nya programmet, Program 2011, innehåller inga omfattande förändringar jämfört med Program 2007. De största förändringarna gäller att vi har föreslagit att organiskt kväve analyseras vid samtliga provtagningar av krondropp och markvatten. Detta förbättrar möjligheterna att beräkna den totala omsättningen av kväve i skogsekosystemen. Vidare har vi föreslagit utökade mätningar vid en öppetfält yta, samt mätningar av lufthalter vid två lokaler.

Under den nya programperioden har vi som målsättning att gamla provtagare för nederbörd över öppet fält ska bytas ut till nya. En bättre koppling mellan nedfall av luftföroreningar, inverkan på markvattenkemi och ett förändrat klimat ska möjliggöras genom att Krondroppsnätets databas kompletteras med månadsvis meteorologisk information, såsom temperatur, luftfuktighet, vindriktning och vindhastighet m.m. Ozonmätningarna inom de län som deltar i "Ozonmätnätet i södra Sverige" föreslås utgå.
 
Vi ser fram emot en ny givande programperiod 2011-2014 tillsammans med er, deltagare i Krondroppsnätet.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL