Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Presentation av resultat från Krondroppsnätet på Västmanlands läns luftvårdsförbunds vårstämma

Resultaten från Krondroppsnätet för nedfall, markvattenkemi och lufthalter i Västmanlands län presenterades den 26:e mars i Västerås på Västmanlands läns luftvårdsförbunds vårstämma. Utöver resultaten från Krondroppsnätet presenterades även resultat från Ozonmätnätet i södra Sverige, som startade 2009.

Under våren kommer resultaten även att presenteras på en mängd luftvårdsförbundsstämmor runt om i landet, bl.a. i Östergötlands län (21 april), Kronobergs län (22 april), Jönköpings län (27 april), Blekinge län (27 april), Värmlands län (28 april) och Hallands län (20 maj).

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL