Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nu finns data på hög-höjd-ytorna i Jämtland att ladda ner

Länsstyrelsen i Jämtland finansierar ett antal provytor på hög höjd inom Jämtlands län. Inom dessa fjällnära områden mäts sedan 1994 deposition över öppet fält på två höjder och i krondropp under gran vid trädgränsen. Vid Fiskåfjället mäts dock för närvarande endast krondropp. Markvatten och lufthalter mäts ej.

Nu finns data på hög höjd för ytorna Sånfjället, Hundshögen och Fiskåfjället i Jämtlands län tillgängliga att ladda ner här.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL