Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätets temarapport om effekterna av vulkanutbrottet 2014-15

Rapporten visar på de stora effekter som vulkanutbrottet hade på luftkvaliteten och nedfallet, med förhöjningar av svavel både i luft och i nedfallet. De allra största effekterna fanns i norra Sverige.

Vi har använt spridningsberäkningar och EMEP-modellen för att belysa storleken på vulkanens inverkan.

Läs rapporten här Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Se även pressmeddelandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trevlig läsning!

önskar
Sofie, Gunilla, Per-Erik & Cecilia m.fl.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL