Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Två nya vetenskapliga publikationer baserade på resultat från Krondroppsnätet

Den ena studien har påvisat trender för försurningsparametrar i markvatten under 1985-2008 och belyser hur återhämtningen skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige. Den andra studien kopplar högt nedfall av ammonium under 2006 till skogsbränder i Ryssland.


Akselsson, C., Hultberg, H., Karlsson, P.E., Pihl Karlsson, G. & Hellsten, S. (2013): Acidification trends in south Swedish forest soils 1986–2008 — Slow recovery and high sensitivity to sea-salt episodes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Science of The Total Environment, Volume 444, 1 February 2013, Pages 271-287.

Karlsson, P.E., Ferm, M., Tømmervik, H., Hole, L.R., Pihl Karlsson, G., Ruoho-Airola, T., Aas, W., Hellsten, S., Akselsson, C., Nørgaard Mikkelsen, T. & Nihlgård, B. (2013): Biomass burning in eastern Europe during spring 2006 caused high deposition of ammonium in northern Fennoscandia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Environmental Pollution 176, 71-79.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL