Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Årets Krondroppsrapport

Årets rapport är en nationell rapport som omfattar resultat från hela landet.

I årets rapport redovisas samtliga uppmätta parametrar för det hydrologiska året 2011/2012 (oktober 2011 till september 2012).

I rapporten finns även en samlad analys av situationen i Sveriges skogar vad gäller försurning och övergödning, samt några kapitel om olika aktuella frågeställningar och en förteckning av nya viktiga publikationer och händelser inom Krondroppsnätet m.m.

GLAD SOMMAR!
önskar
Gunilla, Per-Erik, Cecilia, Veronika och Sofie

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL