Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nya data på Krondroppsnätets webbplats

Webbplatsen har uppdaterats med kartor och data för nedfall, markvatten och lufthalter (fram till och med september 2022). Ladda ner nya data här.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL