Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsdagarna, 24-25 april, Göteborg

Under dessa två halvdagar presenterades resultat från Krondroppsnätet. Dessutom diskuterades behov och utvecklingsmöjligheter av Krondroppsnätet.

Presentationer


Krondroppsnätet - inledning, Gunilla Pihl Karlsson, IVL

Kvävenedfallet till skogen - risker för kväveläckage, Per Erik Karlsson, IVL

Försurning - effekter av nedfall och uttag av biomassa från skogen, Cecilia Akselsson, Lunds Universitet

Marknära ozon idag och i framtiden, Håkan Pleijel, Göteborgs Universitet

Miljöövervakning - behov för framtida miljömålsuppföljning, Anna Forsgren, Naturvårdsverket

Skogsstyrelsens syn på skogsbrukets försurning, Stefan Andersson, Skogsstyrelsen

Förväntade framtida utsläpp i Europa, Christer Ågren, Luftförorenings- och klimatsekretariatet, AirClim

Krondroppsnätet i framtiden - förändrat klimat och skogsbruk samt förväntade utsläpp

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL