Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Ny rapport om kritisk belastning för försurning och övergödning på regional nivå, på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län

Undersökningen har gjorts med modellerna ForSAFE samt PROFILE och MAGIC. I rapporten ingår även en analys av rådande kunskapsläge på kvävets inverkan på fjällnära vegetation.  

I studien beräknas kritisk belastning och överskridande för övergödande kväve i Norrbottens län, enligt olika metoder och för olika typer av markanvändning. Dessutom presenteras överskridande av kritisk belastning för försurning i skogsmark och i sjöar, baserat på de nationella beräkningar som är gjorda.

Resultaten diskuteras utifrån ett miljömålsperspektiv.

Studien har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs rapporten här: Kritisk belastning för försurning och övergödning i Norrbottens län Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL