Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nya rapporter på Krondroppsnätets webbplats

Länsvisa rapporter med resultat till och med år 2009 finns nu tillgängliga.
I likhet med förra årets rapportering görs två typer av rapporter, dels de länsvisa mer direkt resultatinriktade rapporterna och dels en nationell mer temainriktad rapport om hur mätningar och modellering inom Krondroppsnätet kan användas för uppföljning av miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. Temarapporten kommer att bli klar i slutet av 2010 och finnas tillgänglig på webbplatsen samt skickas ut till alla kunder som pdf-fil.

GLAD SOMMAR!
önskar
Gunilla, Per-Erik, Sofie och Cecilia

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL