Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nya rapporter och data på Krondroppsnätets webbplats

Länsvisa rapporter med resultat till och med år 2008 finns nu tillgängliga. Webbplatsen har även uppdaterats med data för nedfall, markvatten och lufthalter.
Nytt i årets rapport är att de stationsvisa resultaten presenteras som tidsserier med alla tillgängliga årsvisa data tillsammans med en trendanalys baserad på Mann-Kendall metodik. Resultaten presenteras även i tabeller som medelvärden för hydrologiskt år samt för kalenderår. Ytterligare en nyhet är att två typer av rapporter görs, dels de länsvisa resultatinriktade rapporterna som nu finns tillgängliga på webbplatsen, och dels en nationell mer temainriktad rapport om trender som blir klar senare under 2009. Ladda ner länsrapporterna här.
 
Nu finns också data för lufthalter och markvatten (fram till och med år 2008) samt nedfall (fram till och med september 2008) tillgängliga på webbplatsen. Observera att de data för nedfall som tidigare var tillgängliga för det hydrologiska året 2007/2008 inte var fullständiga, då dessa endast omfattade det första kvartalet. Dessa data har nu uppdaterats så att hela det hydrologiska året är representerat. Ladda ner nya data här.
 
GLAD SOMMAR!
önskar
Gunilla, Per-Erik, Sofie och Cecilia
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL