Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätet utvecklas

Två nya projekt, finansierade av Naturvårdsverket, startar i år för att utveckla Krondroppsnätet inom miljöövervakningen.
I första delen av ett nystartat projekt kommer man att beskriva den roll Krondroppsnätet spelar och utreda hur Krondroppsnätet kan utvecklas efter 2010 då nuvarande programperiod avslutas. I del två kommer IVL tillsammans med SMHI att beskriva den roll som Krondroppsnätet idag spelar som indata för kalibrering av MATCH-modellen (en modell som beräknar nedfall för svavel och kväveföreningar över Sverige).

Ytterligare ett luftprojekt som IVL kommer att sätta igång med är en utvärdering av eventuellt byte av mätutrustning för att mäta nedfall av luftföroreningar över öppet fält i Sverige.

Läs mer om dessa utvecklingsprojekt i Naturvårdsverkets Nyhetsbrev om Miljöövervakning Pdf, 902.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Nr 11, Mars 2009).

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL