Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Mycket på gång inom Krondroppsnätet

Presentation på miljöövervakningsdagarna, spännande mykorrhizaprojekt tillsammans med Lunds Universitet och framtagande av nytt programförslag för 2011-2014. Det är bara några av de aktiviteter som är på gång inom Krondroppsnätet nu under hösten.
Vid årets miljöövervakningsdagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Södertälje den 30 sept-1 okt presenterades senaste nytt från nationell och regional miljöövervakning samt vad som är på gång gällande metoder och tolkning av data. Krondroppsnätet presenterades under titeln: "Krondroppsnätet: Miljöövervakning, metodutveckling och forskning" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I ett samarbetesprojekt med Lunds Universitet har 30 ytor inom Krondroppsnätet undersökts för att komma ett steg närmre svaret på frågan varför några ytor läcker kväve och andra inte. I studien har mykorrhiza, det vill säga komplexet mellan svamptrådar och rötter, provtagits med hjälp av små inväxningspåsar som placerats under förnan. Mängden mykorrhiza kommer att jämföras med halter av kväve i markvattnet för att påvisa eventuella samband.
 
Under hösten pågår även arbetet med att ta fram ett förslag till ett nytt program för Krondroppsnätet för perioden 2011-2014. Samtliga medlemmar kommer att få ett förslag senast under vecka 46.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL