Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Forskare från Krondroppsnätet deltog i konferensen Acid Rain i Rochester, USA i oktober 2015

Konferensen hålls vart 5:e år och utgör ett forum för forskare och beslutsfattare att diskutera policys och omfattningen av miljöeffekterna orsakade av surt nedfall.

Temat för årets konferens var:  “Successes Achieved and the Challenges Ahead”.

Vid konferensen presenterades en s.k. "poster", som beskrev återhämtning från försurning och kväveutlakning vid tre krondroppsytor som drabbats av klimatrelaterade händelser: havssaltepisoder, storm och insektsangrepp.

Se postern här: Recovery from acidification and N leaching under the influence of climate related events: sea salt episodes, wind throws and insect attacks Pdf, 433.4 kB, öppnas i nytt fönster.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL