Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätet fyller 30 år!

Den 13-14 oktober firas 30-årsjubileum för Krondroppsnätet i halländska Tylösand.

Då deltar flera av de forskare som varit med sedan Krondroppsnätet startade 1985, samt representanter från berörda myndigheter (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen), skogsindustrin, luftvårdsförbund och länsstyrelser m.fl. Under dagarna kommer övervakningens roll i framtiden att belysas tillsammans med tillbakablickar. Krondroppsnätets frågeställningar i ett internationellt perspektiv samt Krondroppsnätets roll för berörda myndigheter kommer även belysas. Seminariet avslutas med en paneldebatt om framtida skoglig miljöövervakning. Under seminariet ingår även ett besök på en av Krondroppsnätets mätplatser. Mätplatsen ligger i ett område som sedan länge är kraftigt påverkat av svavel och kväve.

I samband med jubileet ges en temarapport ut ”Krondroppsnätet 1985-2015 – tre decenniers övervakning av luftföroreningar och dess effekter på skogsmark” Pdf, 34.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Program för jubileet Pdf, 56.7 kB, öppnas i nytt fönster., 13-14 oktober, 2015.

Pressmeddelande: 30 års miljöövervakning visar att försurningen fortfarande håller södra Sverige i sitt grepp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL