Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nya länsvisa rapporter för resultaten 2016/17

länsrapporterna redovisas resultaten från 2016/17 års mät­ningar inom Krondroppsnätet, tillsammans med tidigare års resultat. Även resultat från samtliga mät­lokaler som någon gång varit aktiva i länet redovisas.

Glad sommar!

önskar
Gunilla, Per-Erik, Cecilia & Sofie

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL