Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsdagen, 29:e november i Göteborg

Resultat från Krondroppnätet presenterades och under dagen avhandlades även en mängd intressanta presentationer och diskussioner angående emissioner, takdirektivet, kalkning, skogsbrukets försurning, marknära ozon och åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Dessutom diskuterades behov och utvecklingsmöjligheter av Krondroppsnätet.

Luftvårdsförbund, länsstyrelser och myndigheter (bl.a. Naturvårdsverket, Hav- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen) närvarade och bidrog med intressanta presentationer och diskussioner.

Krondroppsdagen arrangerades i Göteborg i samarbete med länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Agenda - Krondroppsdagen Pdf, 343.9 kB, öppnas i nytt fönster.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL