Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Ny vetenskaplig publikation om totalt nedfall av kväve till barrskog

Studien baseras på utvecklingsarbetet med den nya indikatorn för totalt nedfall av kväve till barrskog inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

Karlsson, P.E., Pihl Karlsson, G., Hellsten, S., Akselsson, C., Ferm, M., Hultberg H. 2019. Total deposition of inorganic nitrogen to Norway spruce forests – Applying a surrogate surface method across a deposition gradient in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 217, 116964.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL