Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige

Belastningen vad gäller nedfall av svavel och kväve ökar med ökad höjd över havet. Mätningar av lufthalter på hög höjd i norra Sverige har starkt bidragit till att påvisa tillfälliga passager av starkt förorenad luft över norra Sverige.

I Jämtlandsfjällen visade mätningarna tydligt de luftmassor som passerade Sverige under våren och sommaren 2006 som var kraftigt förorenade med ammoniak från biomassabränder i Ryssland. Mätningarna på hög höjd visade även tydligt de luftmassor som passerade Sverige under hösten 2014 som var kraftigt förorenade med SO2 från vulkanutbrottet på Island.

Läs mer i rapporten Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL