Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Forskare från Krondroppsnätet deltog i konferensen BIOGEOMON i Bayreuth, Tyskland i juli 2014

Konferensen BIOGEOMON hålls ungefär vart tredje år och lockar deltagare från hela världen som forskar kring ekosystem, vad gäller främst skog och våtmarker. Ämnen som avhandlas täcker både naturliga förändringar och förändringar orsakade av människan.

Vid konferensen presenterades två s.k. “postrar”, en som översiktligt beskrev Krondroppsnätet och en som beskrev den metodik som tagits fram inom Krondroppsnätet vad gäller att beräkna det totala nedfallet av olika ämnen till skog med s.k. strängprovtagare.

Dessutom hölls en muntlig presentation om hur återhämtningen från försurning påverkas av havssaltsepisoder och kvävestatus, som baserades på de längsta tidsserierna inom Krondroppsnätet: Recovery from acidification in a strong deposition gradient in Sweden - The impact of nitrogen, sea salt episodes and sulphur adsorption.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL