Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Årets Krondroppsrapport

Årets rapport Pdf, 13.2 MB. är en nationell rapport som omfattar resultat från hela landet.

I årets rapport redovisas samtliga uppmätta parametrar för det hydrologiska året 2019/2020 (oktober 2019 till september 2020).

I rapporten finns även en samlad analys av situationen i Sveriges skogar vad gäller försurning och övergödning, samt några kapitel om olika aktuella frågeställningar och en förteckning av nya viktiga publikationer och händelser inom Krondroppsnätet m.m.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL