Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Ny rapport: Utveckling av Krondroppsnätet utifrån regionala och nationella behov

I en nyutkommen rapport till Naturvårdsverket beskrivs Krondroppsnätets roll ur miljöövervaknings- och miljömålsuppföljningshänseende samt hur Krondroppsnätet kan utvecklas efter 2010.

Rapporten tar bland annat upp vikten av att koppla resultaten både till klimatdata och avrinningsområdesnivå. En tydligare koppling till klimatdata gör det möjligt att analysera hur lufthalter, nedfall och markvattenkemi beror av väderförhållanden, som underlag vid bedömning av ekosystemeffekter vid klimatförändringar. Kopplingen till avrinningsområdesnivå är viktig för att bistå med användbart dataunderlag till vattenmyndigheterna i uppföljningen av vattendirektivet.  

Fokus de närmaste åren kommer även att vara på att syntetisera modellresultat och mätresultat på regional nivå ytterligare för att förbättra underlaget för regional miljömålsuppföljning.

Läs mer i den nyutkomna rapporten till Naturvårdsverket Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster..

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL