Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nya data & länsvisa rapporter för resultaten 2020/21

länsrapporterna redovisas resultaten från 2020/21 års mät­ningar inom Krondroppsnätet, tillsammans med tidigare års resultat.

Webbplatsen har uppdaterats med kartor och data för nedfall, markvatten och lufthalter. Ladda ner nya data här.

Glad sommar!

önskar
Gunilla, Per-Erik, Cecilia & Sofie

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL