Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Ny vetenskaplig publikation om det totala atmosfäriska nedfallet av ooganiskt kväve till barrskog

En tjugoårig mätserie med yttäckande beräkningar av totalt nedfall av kväve till barrskog över Sverige presenteras i artikeln.

Med finansiering främst från Havs- och vattenmyndigheten har forskare inom Krondroppsnätet tagit fram metodik för att beräkna det totala atmosfäriska nedfallet av oorganiskt kväve (N) till barrskog för olika delar av Sverige. Beräknade värden används nu som en av indikatorerna inom miljökvalitetsmålet Ingen Övergödning. Metodiken finns vetenskapligt publicerad sedan tidigare (Karlsson m.fl., 2019). En ny artikel har nu publicerats med en tjugoårig mätserie med yttäckande beräkningar av totalt nedfall av kväve till barrskog över Sverige.

Läs mer i artikeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL