Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nytt Program, 2021-2026

2021 initierades ett nytt sexårigt samarbetsprogram inom Krondroppsnätet, ”Program 2021”.

Perioden sträcker sig fram till 2026 och det är glädjande att Krondroppsnätet fortsätter under ännu en programperiod. Grundtanken är att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om belastning av luftföroreningar och dess effekter på vegetation, mark och vatten.

Under den nya programperioden kommer resultat och analyser av mätningar samt yttäckande kartläggningar redovisas på Krondroppsnätets webbplats, samt med länsvisa/områdesvisa rapporter och som en nationell rapport. År 2025 firar Krondropps-nätet 40 år och då planerar vi även att genomföra Krondroppsdagar. Under 2025 kommer även ett förslag till nytt program att tas fram. Vidare kommer en temainriktad rapport att skrivas under programperioden om något intressant, då aktuellt, ämne.

Program 2021-2026 utgör en fortsättning på det tidigare programmet (2015-2020) med några förändringar, främst motiverade utifrån ambitioner att hålla nere kostnaderna.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL