Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nyhetsarkiv

  • Krondroppsdagen, 29:e november i Göteborg
    Resultat från Krondroppnätet presenterades och under dagen avhandlades även en mängd intressanta presentationer och diskussioner angående emissioner, takdirektivet, kalkning, skogsbrukets försurning, marknära ozon och åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Dessutom diskuterades behov och utvecklingsmöjligheter av Krondroppsnätet.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL