Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nitratkväve i markvatten

Halten av nitratkväve i markvatten är generellt mycket låg i skogsmark, ofta under detektions-gränsen 0,002 mg/l, men i sydvästra Götaland finns flera exempel inom Krondroppsnätet på hög frekvens av kraftigt förhöjda halter i markvattnet. I övriga delar av Götaland, samt i delar av Svealand, finns fler exempel på halter över detektionsgränsen än i norra Sverige, men förhöjningarna är vanligtvis mycket små. Nedan visas två exempel på tidsserier med nitrathalter i markvatten i Sverige. En av ytorna med hög frekvens av kraftigt förhöjda halter, Vallåsen, har valts i södra Sverige och en yta med generellt mycket låga halter, Högbränna, har valts i norra Sverige.

Fler markvattentrender kommer att presenteras här i framtiden.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL