Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Oorganiskt aluminium i markvatten


Medianvärden för oorganiskt aluminium (ooAl) i markvatten under 2019-2021.

Oorganiskt aluminium i markvatten används ofta som indikator på försurningstillståndet. Gränsen 0.4 mg oorganiskt aluminium per liter har föreslagits som kritisk gräns och syns i figuren som gul, orange eller röd prick.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL