Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av svaveldioxid

Lufthalter av svaveldioxid, SO2 (µg/m³) som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2019/20 och sommartid (april - september) 2020. Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Minskningen i SOx-utsläpp under perioden 2001–2019, var 88 procent för EU27+UK och 67 procent i Sverige. Under perioden 2001–2020 har SO2-halterna i luften minskat på ett statistiskt säkerställt sätt vid 11 av 14 mätplatser som har mätningar under den perioden med mellan cirka 40 och 75 procent.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL