Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av svaveldioxid

Lufthalter av svaveldioxid, SO2 (µg/m³) som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2018/19 och sommartid (april - september) 2019. Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Under vintern 2018/19 uppmättes högst SO2-halter vid de kustnära mät­platserna i södra och mellersta Sverige, Stenshult, på Romeleåsen i södra Skåne, Timrilt öster om Halmstad, Ottenby vid Ölands södra udde, samt vid Svenska Högarna i Stockholms yttre skärgård. Under sommaren 2019 var halterna generellt lägre, men fortfarande var halterna högst vid Stenshult, Ottenby och Svenska Högarna. Lufthaltsmätningarna av svavel inom Krondroppsnätet tyder på att fartygstrafiken har en fortsatt påverkan på svavel­före­komsterna vid kustnära områden i södra och mellersta Sverige, trots att halterna av svavel i fartygsbränsle på Östersjön sänktes från 1% till 0,1 % i januari 2015. I Norrland finns ingen kustnära lufthalts­mätning av svavel.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL