Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av kvävedioxid

Lufthalter av kvävedioxid NO2 (µg/m³) som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2018/19 och sommartid (april - september) 2019. Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Högst halter av NO2 uppmättes vintertid i södra Skåne följt av Ölands södra udde och Stockholmstrakten. Lägst halter under vintern uppmättes i norra halvan av Sverige. Halterna av kvävedioxid var generellt något lägre sommartid men gradienten var likartad sommar och vinter. Lufthalterna vid Ölands södra udde och södra Skåne är sannolikt påverkade av fartygstrafiken på Östersjön.

Minskningen i NOx-utsläpp under 2001–2019, var 49 procent för EU27+UK och 36 procent för Sverige (Källa: CEIP Länk till annan webbplats.). Under perioden 2001–2020 har de uppmätta NO2-halterna i luften minskat på ett statistiskt säkerställt sätt vid 13 av 14 mätplatser som har mätningar under den perioden, med mellan 30 och 50 procent.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL