Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av kvävedioxid

Lufthalter av kvävedioxid NO2 (µg/m³) som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2020/21 och sommartid (april - september) 2021. Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Högst halter av NO2 uppmättes vintertid i Skåne, Stockholmsregionen och Ölands södra udde följt av Halland och mellersta Kalmar län. Lägst halter uppmättes i norra halvan av Sverige. Halterna av kväveoxider (NOx) är generellt lägre sommartid men fördelningen över landet är likartad som på vintern.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL