Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av kvävedioxid

Lufthalter av kvävedioxid NO2 (µg/m³) som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2021/22 och sommartid (april - september) 2022. Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Högst halter av NO2 uppmättes vintertid i södra Skåne, följt av Stockholmsregionen och kustnära mätplatser i södra Sverige. Lägst halter uppmättes i norra halvan av Sverige. Halterna av kväveoxider (NOx) var lägre på sommaren än på vintern, men fördelningen över landet är likartad.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL