Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av ammoniak

Lufthalter av ammoniak som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2020/21 och sommartid (april - september) 2021 (µg/m³). Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Ammoniak har en mycket hög depositionshastighet mot mark och växtlighet, vilket gör att effekterna av utsläpp påverkar lufthalterna huvudsakligen inom korta avstånd. Detta gör att variationerna i lufthalterna av NH3 blir mycket stora, såväl mellan olika månader och år som mellan olika platser.

Högst halter uppmättes sommaren 2021 i södra Skåne, sannolikt på grund av utsläpp från djurhållning och gödsling inom jordbruket, följt av mellersta och södra Kalmar län. Under vintern uppmättes högst ammoniakhalter vid Ölands södra udde följt av Västra Götaland, Värmland och norra Östergötland. Dessa höga halter är svår­förklarade, men har förekommit till och från under flera år. Det är känt att ammoniak också kan bildas vid ofullständig förbränning av biomassa, så en möjlig förklaring är utsläpp från småskalig vedförbränning vintertid.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL