Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Svaveldepositionen till skog i Sverige

 

Svavelnedfall (exklusive bidraget från havssalt) visas nedan för vart femte år sedan 1991/92 i krondroppet vid mät­stationerna (grandominerade) inom Krondroppsnätet i Sverige. Interpolering har gjorts med Kriging-metodik. Det framgår att den högsta belastningen av svavelnedfallet hela tiden har varit i sydvästra Sverige. Skillnaderna över Sverige har dock minskat med åren.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL