Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Svaveldepositionen till skog i Sverige

 

Svavelnedfall (exklusive bidraget från havssalt) visas nedan för perioden 2001/02–2019/20 i krondroppet vid mät­stationerna (grandominerade) inom Krondroppsnätet i Sverige. Interpolering har gjorts med Kriging-metodik.

Precis som för kväve finns i Sverige en tydlig gradient med högst svavelnedfall i sydväst och lägst i norr. Det framgår att den högsta belastningen av svavelnedfallet har varit i sydvästra Sverige. Skillnaderna över Sverige har dock minskat med åren. På kartan ser man tydligt det förhöjda svavelnedfallet som berodde på vulkan­utbrottet på Island under 2014/15, framför allt i Jämtland,


IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL