Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Resultat

Här finner du resultat i form av databaser, kartor och modellberäkningar. Databaserna innehåller data fram till hydrologiska året 2016/17, och kartorna innehåller data fram till hydrologiska året 2017/18.

Deposition

 

Karta

Summerade hydr. årsvärden, öppet fält & krondropp

Data

Deposition på öppet fält

Data

Deposition i skog (krondropp)

 

 

Markvattenkemi

 

Karta

Medianvärden från de tre senaste åren

Data

Grunddata

 

 

Lufthalter

 

Karta

Medelvärden

Data

Grunddata

 

 

Modellresultat

 

Diagram/tabell

Kommunvis deposition av svavel och kväve, nu och 2020

Karta

Överskridande av kritisk belastning för skogsmark, nu och 2020

Karta

Antropogent försurade sjöar, nu och 2020

Karta

Skogsbrukets försurningspåverkan

Karta

Kväveackumulering

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL