Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Resultat

Här finner du resultat i form av databaser och kartor. Databaserna innehåller data fram till kalenderåret 2022, och kartorna innehåller data fram till hydrologiska året 2021/22.

Deposition


Karta

Summerade hydr. årsvärden, öppet fält & krondropp

Data

Deposition på öppet fält

Data

Deposition i skog (krondropp)Markvattenkemi


Karta

Medianvärden från de tre senaste åren

Karta

Trender för ANC i markvatten 1996-2021

Data

GrunddataLufthalter


Karta

Medelvärden

Data

Grunddata
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL