Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Miljömålskopplingar

När det gäller uppföljning av miljömål ingår data från Krondroppsnätet i både den regionala och den nationella miljömålsuppföljningen, främst med inriktning på miljömålen Ingen övergödning och Bara naturlig försurning och indikatorerna nedfall av svavel och nedfall av kväve.

Markvattendata används inte i den årliga miljömålsuppföljningen, men används i den fördjupade utvärderingen av miljömålet Bara naturlig försurning.

Läs mer om hur arbetet med Krondroppsnätet kopplas till Miljömålen:

Bara naturlig försurning
Ingen övergödning

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL