Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Provytor

Kartan till höger visar provytenätet under 2020/21. En tabell Excel, 13.1 kB, öppnas i nytt fönster. med information om varje lokal kan laddas in i excel.

Skogen i provytorna utgörs mestadels av medelålders till gammal granskog, men även tall- och lövytor ingår. Lokalerna är valda så att inverkan från stora lokala utsläppskällor ska undvikas.

Krondroppsnätet under 2020/21. Samordnade mätningar av luftföroreningar i ca 60 provytor i skog och på öppet fält.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL