Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Provytor

Kartan till höger visar provytenätet under 2017/18. En tabellExcel (excel, 36.2 kB) med information om varje lokal kan laddas in i excel.

Skogen i provytorna utgörs mestadels av medelålders till gammal granskog, men även tall- och lövytor ingår. Lokalerna är valda så att inverkan från stora lokala utsläppskällor ska undvikas. Sedan 1995 är mätningarna till stor del samordnad med Skogsstyrelsens obsytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krondroppsnätet under 2017/18. Samordnade mätningar av luftföroreningar i 59 provytor i skog och på öppet fält.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL