Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter

Haltmätningar av luftföroreningar sker på 20 mätplatser i Krondroppsnätet. De månadsvisa mätningarna omfattar svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon. Se lufthaltskartor och data.

Halter av luftföroreningar mäts med hjälp av diffusionsprovtagare, "passiva provtagare". Detta innebär att gasen fångas upp på ett filter, impregnerat med en kemikalie som kvantitativt absorberar den gas man vill analysera.

Parametrar

svaveldioxid
kvävedioxid
ammoniak
ozon
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL