Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Mätningar på öppet fält

Nedfallet på öppet fält består huvudsakligen av våtdeposition, d v s ämnen som är lösta i nederbörden. Fotot visar utrustning för nedfallsmätning på öppet fält. På en öppen yta samlas nederbörden in med hjälp av en trattförsedd dunk (med känd trattarea), placerad på stolpe 1,5 m över marken. Under vintern ersätts tratten med en meterlång snösäck.

Inom Krondroppsnätet sker mätningar på öppet fält vid totalt 32 lokaler, varav mätningarna vid 22 lokaler bekostas via deltagarna inom Krondroppsnätet. Mätningarna vid övriga 10 lokaler sker inom den svenska miljöövervakningen som finansieras av Naturvårdsverket.

Här kan du ladda ner depositionsdata från öppet fält.  

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL