Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Mätningar inom Krondroppsnätet

                                                                                     Illustration: Bo Reinerdahl


Deposition (nedfall) av luftföroreningar mäts inom Krondroppsnätet på månadsbasis, dels på öppet fält, dels i skogen under krontaket (krondropp) och dels med hjälp av strängprovtagare under tak.

Krondroppsmätningarna görs för närvarande (2019) på 54 platser, och mätningarna på öppet fält på 30 platser. Strängprovtagare finns vid 10 mätplatser i landet och används för att uppskatta torrdepositionen av vissa ämnen.

Lufthalter mäts med hjälp av diffusionsprovtagare på 20 mätplatser i Krondroppsnätet.

Markvattenmätningar görs med hjälp av undertryckslysimetrar på 56 skogsytor inom Krondroppsnätet.

På många ytor finns dessutom mätningar på tillväxt, trädkvalitet, barrkemi, markvegetation och meteorologi.

Undersökningstyper för de olika mätningarna finns på Naturvårdsverkets hemsida: deposition till skoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (krondropp), nederbördskemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppet fält), torrdepositionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (strängprovtagare) och halter i luftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (diffusionsprovtagare).

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL