Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätet - Program 2015-2020


2015 initierades ett nytt sexårigt samarbetsprojekt. Grundtanken med Program 2015-2020 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. är att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om belastning av luftföroreningar och dess effekter på vegetation, mark och vatten. Mätningarna kompletteras med fördjupade modellberäkningar som ursprungligen utvecklats på en nationell nivå men som skalas upp till regionala nivåer.

Förslaget till Program 2015 utgör en fortsättning på Program 2011 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. med några förändringar, främst motiverade utifrån ambitioner att hålla nere kostnaderna.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL