Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsmätningar inom Nationell Miljöövervakning

Sedan november 2000 ingår krondroppsmätningar i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning - programområde luft. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tio "Intensivytor" har valts ut med syfte att representera olika delar av Sverige. Programmet innebär en komplettering av pågående mätinsatser finansierade av regionala luftvårdsförbund, länsstyrelser och EU. Det innebär att lokalerna utrustats med strängprovtagare under tak samt en tratt under tak. Insamlad torrdeposition analyseras på samma sätt som nederbörd och krondropp och resultaten används till att beräkna torrdepositionen av baskatjoner och om möjligt även kvävekomponenter. 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL