Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Om Krondroppsnätet

Krondroppsnätet omfattar ca 60 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet. Här mäts lufthalter, nedfall (deposition) och markvattenkemi. Ett stort antal ämnen och parametrar mäts, däribland svavel- och kväveföreningar, som har stor betydelse för försurnings- och övergödningsproblematiken.

De första mätningarna startade i södra Sverige 1985 och numera finns det mer än 30-år långa mätserier på några ytor. Syftet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt effekter av surt nedfall.

Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för att kunna ta ett samlat grepp på miljömålen Bara Naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft på regional nivå, framförallt med fokus på luftföroreningarnas påverkan.

Krondroppsnätet utgör viktiga underlag till Naturvårdsverket och miljöövervakningen på regional och nationell nivå och ingår bl.a. i Programområdena Luft och Skog inom Undersökningstyperna: Nederbördskemi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Deposition till skog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Torrdeposition med strängprovtagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Halter i luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krondroppsnätet bedrivs på uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, Naturvårdsverket och företag. 2021 startade ett nytt 6-årigt samarbetsprogram.
  


Krondroppsnätet finansieras av:

Blekinge kustvatten och Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Boliden mineral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dalarnas län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hallands län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jämtlands län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jönköpings läns Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmar läns Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kronobergs läns Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Norrbotten län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skånes Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stockholms län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Swedavia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Södermanlands län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Värmlands läns Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västerbottens län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västernorrlands län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västra Götalands län, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Östergötlands Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL