Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätets rapporter sedan 1989

ÅrTitelNummer
2016Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC199
2016Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2014/15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC197
2016Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC161
2016Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC154
2016Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC155
2016Tillståndet i skogsmiljön i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC156
2016Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC157
2016Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC158
2016Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC159
2016Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC160
2016Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC162
2016Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC163
2016Tillståndet i skogsmiljön i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC164
2016Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC165
2016Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC166
2015Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC101
2015Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC102
2015Tillståndet i skogsmiljön i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC103
2015Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC104
2015Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC105
2015Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC106
2015Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC107
2015Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC108
2015Tillståndet i skogsmiljön i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC109
2015Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands länlänk till annan webbplatsC110
2015Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC111
2015Tillståndet i skogsmiljön i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC112
2015Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC113
2015Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC114
2015Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2013/14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC117
2015Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterC127
2014Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2167
2014Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2168
2014Tillståndet i skogsmiljön i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2169
2014Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2170
2014Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2171
2014Tillståndet i skogsmiljön i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2172
2014Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2173
2014Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2174
2014Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2175
2014Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2176
2014Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2177
2014Tillståndet i skogsmiljön i Hallands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2178
2014Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2179
2013Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2095
2012Kvävedepositionen till Sverige. Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2030
2012Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2033
2012Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2034
2012Tillståndet i skogsmiljön i Skåne. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2035
2012Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2036
2012Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2038
2012Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2039
2012Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2040
2012Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2041
2012Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2042
2012Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2043
2012Tillståndet i skogsmiljön i Halland. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2044
2012Tillståndet i skogsmiljön i Östergötland. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2045
2012Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverige. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB2046
2011Kväveutlakning från skogsmark – hur mycket kan det bidra till bruttobelastningen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1961
2011Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet som underlag för nationell och regional miljömålsuppföljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1973
2011Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland - mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1980
2011Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Svealand — mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1981
2011Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Norrland — mätningar och modelleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1982
2010Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2007. Årsrapport 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1816
2010Krondroppsnätet. - Tidsutveckling för lufthalter, nedfall och markvattenkemi i relation till förändringar av Europas emissionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1896
2010För Västmanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1901
2010För Jönköpings läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1902
2010För Skånes Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1903
2010För Värmlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1904
2010För Södermanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1905
2010För Örebro läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1906
2010För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun. Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1907
2010För Kronobergs läns luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1908
2010För Länsstyrelsen i Stockholms län och Luftfartsverket. Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1909
2010För Blekinge Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1910
2010För Kalmar läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1911
2010För Länsstyrelsen i Hallands län. Övervakning av luftföroreningar i Hallands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1912
2010För Östergötlands Luftvårdsförbund och Skogsstyrelsen, Region Öst. Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009. Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1913
2010För Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Boliden mineral. Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige och Dalarna - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2009 Kalenderår: resultat t.o.m. 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1914
2010Effekter av stormen Gudrun på kväveutlakning från skogsmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1926
2010Förbättrad modellering och mätning av belastningen från luftföroreningar - samverkan mellan Krondroppsnätet och MATCH-modellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1951
2010Krondroppsnätet. Nedfall och effekter av luftföroreningar - för regional övervakning. Förslag till Program 2011-2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterA1766
2010Assessing the risk of N leaching across a steep N deposition gradient in Swedish forests using different monitoring and modelling approachesA1835
2009Effekter av skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt - Uppskalning baserat på experimentella data och modellberäkningar som grund för kartläggning av behov av askåterföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1798
2009Depositionsmätningar på hög höjd i Jämtlands län 2007. Länsstyrelsen i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1819
2009För Västmanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1837
2009För Jönköpings läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008 Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1838
2009För Skånes Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1839
2009För Värmlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplatsB1840
2009För Södermanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1841
2009För Örebro läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1842
2009För Länsstyrelsen i Dalarnas län. Övervakning av luftföroreningar i Dalarnas län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1843
2009För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun. Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1844
2009För Kronobergs läns luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1845
2009För Länsstyrelsen i Stockholms län och Luftfartsverket. Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1846
2009För Blekinge Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1847
2009För Kalmar läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1848
2009För Länsstyrelsen i Hallands län. Övervakning av luftföroreningar i Hallands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1849
2009För Östergötlands Luftvårdsförbund och Skogsstyrelsen, Region Öst. Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1850
2009För Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Boliden mineral. Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1851
2008Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2006. Årsrapport 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1756
2008För Skånes Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Skåne - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1775
2008För Blekinge Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1776
2008För Kalmar läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1777
2008För Kronobergs läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1778
2008För Länsstyrelsen i Hallands län. Övervakning av luftföroreningar i Halland - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1779
2008För Jönköpings läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1780
2008För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun. Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1781
2008För Östergötlands Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län- mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1782
2008För Södermanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1783
2008För Örebro läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1784
2008För Värmlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1785
2008För Länsstyrelsen i Stockholms län och Luftfartsverket. Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1786
2008För Västmanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1787
2008För Dalarnas och Gävleborgs läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Dalarnas och Gävleborgs län - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1788
2008För Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Boliden Mineral. Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige - mätningar och modellering. Resultat till och med september 2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1789
2007Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1695
2007Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län. Resultat till och med septem-ber 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1723
2007Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1724
2007Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1725
2007Övervakning av luftföroreningar i Hallands län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1726
2007Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län. Resultat till och med sep-tember 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1727
2007Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1728
2007Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1729
2007Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1730
2007Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1731
2007Övervakning av luftföroreningar i Örebro län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1732
2007Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1733
2007Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1734
2007Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1735
2007Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs län. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1736
2007Övervakning av luftföroreningar i Skåne. Resultat till och med september 2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1742
2006Luftföroreningar i skogliga provytor - Resultat till och med september 2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1682
2005Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2003. Årsrapport 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1581
2005Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1611
2005Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1612
2005Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1613
2005Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1614
2005För Länsstyrelsen i Halland. Övervakning av luftföroreningar i Hallands län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1618
2005För Blekinge Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1621
2005För Jönköpings läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1622
2005För Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland och Östergötlands Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1623
2005För Södermanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1624
2005Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1625
2005För Örebro läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Örebro län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1626
2005Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1627
2005Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1628
2005Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs län. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1629
2005För Skånes Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Skåne. Resultat till och med september 2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1631
2005Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1634
2004Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2002. Årsrapport 2002länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1528
2004Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1558
2004Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1559
2004Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1560
2004Övervakning av luftföroreningar i Skåne. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1561
2004Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1562
2004Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1563
2004Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1564
2004Övervakning av luftföroreningar i Hallands län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1565
2004Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1566
2004Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1567
2004Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1568
2004Övervakning av luftföroreningar i Örebro län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1569
2004Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1570
2004Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1571
2004Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs län. Resultat till och med september 2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1572
2004Kritisk belastning och baskatjonbalanser för skogsmark i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1577
2004Krondroppsnätet - Tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1599
2003Övervakning av luftföroreningar i Skåne Resultat till och med september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1444
2003Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län. Resultat till och med september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1445
2003Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Resultat till och med september 2001länk till annan webbplatsB1446
2003Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Resultat till och med september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1447
2003Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Resultat till och med september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1448
2003Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län. Resultat till och med september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1457
2003Akselsson, CeciliaÖvervakning av luftföroreningar i Kronobergs län. Resultat till och med september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1458
2003Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län. Resultat t.o.m. september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1459
2003Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län. Resultat t.o.m september 2001.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1460
2003Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län. Resultat t.o.m. september 2001.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1461
2003Övervakning av luftföroreningar i Örebro län. Resultat t.o.m. september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1467
2003Övervakning av luftföroreningar i Hallands län. Resultat t.o.m. september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1468
2003Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län. Resultat t.o.m. september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1469
2003Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige. Resultat t.o.m. september 2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1470
2003Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken 1986-2001länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1480
2003Markvattenkemi - variation inom skogliga observationsytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1520
2003Luftföroreningar i skogliga provytor - Resultat till och med september 2002länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1521
2003Jämförelse mellan uppmätt och modellberäknad deposition av svavel och kväve i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1530
2002Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under året 1999/2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1443
2001Övervakning av luftföroreningar i Skåne Försurande ämnen och tungmetaller - Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1404
2001Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1405
2001Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1406
2001Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1407
2001Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1408
2001Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1409
2001Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1410
2001Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1411
2001Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1412
2001Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1413
2001Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1414
2001Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1415
2001Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Resultat till och med september 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1416
2000Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län. Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1358
2000Övervakning av luftföroreningar i Skåne. Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1359
2000Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1360
2000Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1361
2000Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1363
2000Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1364
2000För Värmlands läns Luftvårdsförbund Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1365
2000Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1366
2000Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1367
2000För Örebro läns Luftvårdsförbund Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1368
2000Regional övervakning av nedfall och effekter av luftföroreningar - Sammanfattande slutrapport från ett samarbetsprojekt mellan IVL, länen och Naturvårdsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1369
2000Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under 1998 och 1999.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1370
2000Nedfall av luftföroreningar i fjällområden i Jämtlands län 1995 till 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1374
2000Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1376
2000Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1377
2000Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Resultat till och med september 1999länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB1378
1998Luftföroreningar i mellersta Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1993 - september 1994B1186
1998Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1995 - september 1996B1274
1998Deposition av luftföroreningar på hög höjd i de svenska fjällenA1185
1997Satellitbaserad kartläggning av kronutglesning i Bohuslän, Analys av sambandet mellan kronutglesning och markvariablerB1228
1997"Luftföroreningar i mellersta Sverige; Nedfall, halter och effekter oktober 1994-september 1995"B1236
1997"Luftföroreningar i norra Sverige; Nedfall, halter och effekter oktober 1994-september 1995"B1238
1997Luftföroreningar i södra Sverige 1985-1995B1257
1997Luftföroreningar i norra SverigeB1264
1997Luftföroreningar i mellersta SverigeB1265
1995Luftföroreningar i norra Sverige. Nedfall, halter och effekter. okt 1993 - september 1994B1185
1995Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1993 - september 1994B1192
1994Halter och belastning av reducerade kväveföreningar (NH3 och NH4) runt Ryssberget i Blekinge och Kristianstads länB1118
1994Luftföroreningar i norra Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992 till september 1993.B1133
1994Luftförorenignar i mellersta Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992-september 1993.B1139
1994Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992-september 1993B1150
1993Deposition och effekter av luftföroreningar i södra och mellersta SverigeB1079
1993Svenska mätnät för luft och nederbörd. Statusbeskrivning.B1099
1993Luftföroreningar i södra Sverige - nedfall och effekter 1992B1108
1993Deposition of Acidifying Compounds in SwedenA1120
1990För Blekinge Luftvårdsförbund. Luftövervakning i Blekinge län. Årsrapport oktober 1985 till september 1986.B855
1989Övervakning av luftföroreningar i sydlänenB912
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL